IRON

Es tracta d'un grup de música heavy format per cinc membres. El logotip forma un pentàgon a partir de les cinc fulles de metall, una per cada membre, totes elles crean un un moviment rotatiu.

La tipografia ha estat dissenyada perquè expressi contundència a partir d’una forma geomètrica: el triàngle, acompanyat de línies rectes i àngles molt aguts, com si punxessin, aspectes que li pro- porcionen un caràcter agressiu i molt característic.

L’elecció del color és determinant per acabar de conseguir aquesta idea, blanc i negre pel contrast li dónen més força visual, i el negre com a color predominant, utilitzat com a element simbòlic que representa l’obscuritat.