REIAL CLUB DE TENIS BARCELONA

Es tracta d'un logotip que utilitzarà el Reial Club de Tenis Barcelona per indicar els seus serveis i activitats greenfriendly o també anomenades de sostenibilitat ecològica, a més de lluir-lo en camisetes i en altres tipus de merchandising.