WINE SHACK

Es tracta d'un projecte d'identitat corporativa per a una empresa d'importació de vins, la idea era juntar varis conceptes: les dues lletres inicials del nom de l'empresa (W y S) unides, formant el recorregut del líquid del vi en moviment, i que alhora féssin aparèixer la silueta d'una copa de vi.